Custom Search
Trang chủ » Bài viết - Câu hỏi thường gặp về font?

Câu hỏi thường gặp về font?

Tôi đã tải về một số phông chữ từ các trang web của bạn. Làm thế nào để sử dụng chúng?

Chuyển đến tôi giúp PC phần mà bạn sẽ tìm thấy tất cả các thông tin bạn cần phải bỏ nén và cài đặt các font vào máy tính của bạn. Font chữ mới của bạn sau đó sẽ có sẵn để sử dụng trong bất kỳ chương trình mà các phông chữ sử dụng.

Tôi đã cài đặt một phông chữ từ trang web của bạn, khi tôi sử dụng nó trong Word, tôi tìm thấy một số ký tự bị thiếu và đã được thay thế bằng các hộp nhỏ màu đen thay vì chữ cái?

Điều này có thể có nghĩa là bạn chỉ nhận được font chữ được viết hoa. Khi bạn cố gắng sử dụng font chữ viết thường bạn sẽ có được hộp đen.

Tại sao tôi không sử dụng phông chữ từ các trang web của bạn khi tôi gửi email và chat trong các chương trình?

Các thủ tục bình thường cho email / chat chương trình là sử dụng một bộ phông chữ mặc định. Đây là những thông thường các font mà tàu với Windows / Mac. Điều này là để mọi người đọc email của bạn / chat sẽ nhìn thấy nó trong các font Arial tức là cùng. Nó chỉ là không thể cho tất cả mọi người có tất cả các font đã được cài đặt trên có PC / MAC.

Cài đặt font trong Windows 7

Tải font nào bạn muốn từ font.vn và lưu vào máy bạn

Copy và Paste hoặc kéo thả trích xuất (.. Ttf hay OTF) file font vào thư mục Fonts.  Các thư mục Fonts nằm trong C: Windows Fonts

Cài đặt font trong Windows Vista:

Kích chuột phải vào file font trích xuất (.. Ttf hay OTF) và chọn Cài đặt

Installing fonts in 95/98/ME/NT/2000/XP: Cài đặt font trong 95/98/ME/NT/2000/XP:

Có một số phương pháp để làm như vậy - chọn nào bạn muốn:

  1. Copy và Paste hoặc kéo thả trích xuất (.. Ttf hay OTF) file font vào thư mục Fonts. Các thư mục Fonts nằm trong C: Windows Fonts hoặc C: WINNT Fonts.
  2. Xác định vị trí và kích đúp vào thư mục Fonts. Click vào File và chọn Install New Font thư mục trong đó có các font bạn muốn cài đặt và kích OK.  Các thư mục Fonts nằm trong C: Windows Fonts hoặc C: WINNT Fonts.

Trong Windows XP bạn có thể đến thư mục Fonts bằng cách nhấn vào Start> Control Panel> xuất hiện và đề và nhấp vào biểu tượng Fonts mà nằm dưới Ngoài ra xem

Trong phiên bản trước của Windows, bạn có thể đạt đến thư mục Fonts bằng cách kích Start> Settings> Control Panel> Fonts

Cài đặt font trong Mac:

Nhấp đúp chuột vào nút Dowload và lưu tập tin font trên máy của bạn.

Trước khi cài đặt phông chữ, bạn phải đóng bất kỳ ứng dụng đang mở. Đối với một số ứng dụng, font chữ mới không xuất hiện trong menu font nếu bạn cài đặt chúng trong khi ứng dụng được mở.

Kích đúp vào file font bạn chỉ cần trích xuất.  Điều này sẽ mở các font để bạn có thể xem trước nó và nếu bạn thích các nhấp Cài đặt font chữ. Điều này sẽ tự động cài đặt các font và bạn sẽ có thể nhìn thấy nó trong sách Font.

Nếu các hướng dẫn trên không làm việc chỉ cần kéothả file font trích vào Font Book mà nằm dưới ứng dụng.

Cài đặt font trong Linux:

Copy các chiết xuất (OTF. Ttf. Hoặc) các file font vào phông chữ:

Các bài viết khác trong blog

Ý kiến của bạn

căn hộ Grand Nest quận 7

Bài viết về font

Đăng nhập
Bạn chưa có tài khoản? Tạo tài khoản mới!
Tạo tài khoản