Custom Search
Trang chủ » Bài viết - Công cụ màu sắc tốt nhất cho thiết kế web

Công cụ màu sắc tốt nhất cho thiết kế web

Xác định màu sắc chính cho một dự án web có thể dễ dàng, nhưng việc tìm kiếm các giải pháp thay thế để phù hợp với đôi khi có thể khó khăn. Đó là nơi mà các công cụ màu sắc đóng vai trò của nó. Công cụ giúp bạn xác định màu sắc phù hợp với màu sắc hoặc thậm chí đề nghị bộ phù hợp với bảng màu khi bạn hoàn toàn tránh khỏi thất bại. 
 
Trong số là một số dịch vụ web công cụ màu sắc tốt nhất trên mạng Internet bất kỳ nhà thiết kế web nên biết. Bạn có thể tham khảo bên dưới

Adobe Kuler

adobe kuler

Colr.org

colr.org

Colour Lovers

colorlovers

4096 Color Wheels

4096 color wheels

Color Schemer

color schemer

Color Palette Generator

color palette generator

Web 2.0 Color Palette

web 2.0 color generator

Color Scheme Generator

color scheme generator

ColorJack

color jack

Color Harmony

color harmony

Color Blender

color blender

Color Schemer Online v2

color schemer online v2

ColorDB

color db

Accessibility Color Wheel

color wheel

Color Hunter

color hunter

GenoPal

genopal

Pic2Color

pic2color


 

Các bài viết khác trong blog

Ý kiến của bạn

căn hộ Grand Nest quận 7

Bài viết về font

Đăng nhập
Bạn chưa có tài khoản? Tạo tài khoản mới!
Tạo tài khoản