Custom Search
Trang chủ » Hỏi đáp font

Tất cả các font chữ tải miễn phí?

Các phông chữ được trình bày trên trang font.vn là tài sản của tác giả và được tạo từ các phần mềm miễn phí của thành viên, thành viên upload lên ... bạn dùng...

Tại sao có các phông chữ không hiển thị trong e-mail?

Khi bạn hoặc ai đó tạo một email theo font chữ đặc biệt đã cài đặt trên máy, thì khi người nhận mail của bạn nếu trên máy không có font đặc biệt đó thì hệ thống sẽ không hiển...

Làm thế nào để sử dụng một font cho một trang web?

Nếu bạn chỉ định một phông chữ đặc biệt trong các trang web của bạn không được cài đặt trên máy tính của khách truy cập, nó sẽ được thay thế bằng các font chữ mặc định trong trình...

Làm thế nào để sử dụng một phông chữ mới với một phần mềm?

Khi bạn cài thêm font chữ cho máy tính của bạn bạn cần thiết khởi chạy lại ứng dụng hiện tại để có thể sử dụng phông chữ mới. Sau đó, bạn có thể tiến hành như thường lệ, phông...

Làm thế nào để cài đặt một phông chữ trong Linux?

Sao chép các tập tin phông chữ (ttf OTF..) Để phông chữ: / / Quản lý tập tin , hoặc: Đi vào thư mục / home, trong menu chọn View> Show Ẩn tập tin, bạn sẽ thấy thư mục phông chữ ẩn (nếu không, tạo...

Làm thế nào để cài đặt một phông chữ theo Mac OS?

Mac OS X nhận ra phông chữ TrueType và OpenType (ttf và OTF) nhưng không phải là phông chữ bitmap PC (Fon). Tập tin được nén, bạn có thể cần một tiện ích như Stuffit Expander . Theo Mac OS X 10,3 hoặc...

Làm thế nào để cài đặt một phông chữ trong Windows?

Click vào nút "Download", lưu một nơi nào đó trên đĩa cứng của bạn, đi đến nơi mà nó được lưu. Trong Windows 7/Vista: Chọn các tập tin phông chữ (ttf, OTF. Fon.) Sau đó nhấn...

Làm sao để xem thử font trên font.vn

Muốn xem thử font bạn chỉ cần click vào  là bạn có thể chọn size, color để bạn xem thử font đó. Chúc bạn thành công.

căn hộ Grand Nest quận 7

Bài viết về font

Đăng nhập
Bạn chưa có tài khoản? Tạo tài khoản mới!
Tạo tài khoản