Custom Search
Trang chủ » Hỏi đáp font - Làm thế nào để sử dụng một font cho một trang web?

Làm thế nào để sử dụng một font cho một trang web?

Nếu bạn chỉ định một phông chữ đặc biệt trong các trang web của bạn không được cài đặt trên máy tính của khách truy cập, nó sẽ được thay thế bằng các font chữ mặc định trong trình duyệt của mình, thường Arial, Times New Roman.

Tất nhiên, bạn có thể chỉ định một số phông chữ trong CSS theo thứ tự ưu tiên, nhưng không có gì là đảm bảo.

4 giải pháp chính:
  • Để nhận ra một tiêu đề với một phông chữ đặc biệt, phương pháp đơn giản nhất là để làm cho một hình ảnh. Sử dụng một chương trình vẽ và lưu hình ảnh như gif (hoặc. Jpg nếu có màu quá nhiều màu sắc, hoặc png).
  • Một văn bản dài và chỉ trong IE, bạn có thể nhúng các phông chữ để khách được tải về tại cùng thời điểm với các trang Xem chi tiết .
  • Một văn bản dài theo bất cứ trình duyệt nào, bạn có thể sử dụng kịch bản này
  • Tạo ra một hình ảnh với PHP

Các bài viết khác trong blog

căn hộ Grand Nest quận 7

Bài viết về font

Đăng nhập
Bạn chưa có tài khoản? Tạo tài khoản mới!
Tạo tài khoản