Hướng dẫn sử dụng kiểu gõ phù hợp từng loại font chữ

November 15, 2019

Có từng loại bộ font chữ có cách gõ tiếng việt khác nhau, hướng dẫn bên dưới hỗ trợ các bạn chọn kiểu gõ phù hợp cho loại font chữ của mình dùng:

– ABC: Sử dụng bảng mã TCVN
– BK HCM 2: Sử dụng bảng mã BK HCM 2
– Hunglan: Sử dụng bảng mã VNI
– Unicode: Sử dụng bảng mã Unicode dựng sẵn
– UTM: Sử dụng bảng mã Unicode dựng sẵn
– VNI: Sử dụng bảng mã VNI

Categorised in: Cẩm nang