Font Calisto-MT

November 16, 2019

Font Calisto MT là một kiểu chữ cũ, kiểu chữ serif được thiết kế cho xưởng đúc Monotype Corporation vào năm 1986 bởi Ron Carpenter , một người đánh máy người Anh .

Độ tương phản của nó là tối thiểu và nó giữ được màu đồng đều, đặc biệt là ở kích thước điểm nhỏ hơn , góp phần vào mức độ dễ đọc của nó.

Font Calisto MT có 4 kiểu chữ thông dụng thường được sử dụng dưới đây Font.vn xin giới thiệu đến bạn.

Font Calisto MT Regular
Font Calisto MT Italic
Font Calisto MT Bold
Font Calisto MT Italic

Font Calisto MT free dowload tại đây, bạn có thể tải đầy đủ 4 Font Calisto MT tại đây.

Categorised in: Font